Sitemap VEUO


Contact

Home

 • Welkom
 • Behandeling wetsvoorstel implementatie herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn in Eerste Kamer verder na zomerreces
 • VEUO ALV 2019 en Jaaroverzicht
 •  

  Over VEUO

 • Over VEUO
 • Doelstelling
 •  

  Actueel

 • VEUO reageert op consultatie
  Wet uitbreiding meldplichten aandeelhouders
 • Werkprogramma
  Monitoring Commissie
 • Wetsvoorstel inzake herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn aangenomen in Tweede Kamer
 • Eerdere berichten
 •  

  Bestuur

 • Jan Nooitgedagt
 • Robin Hoytema van Konijnenburg
 • Harm-Jan de Kluiver
 • Anja Montijn-Groenewoud
 • Sietze Hepkema
 • Myrtle Grondhuis
 • Marnix van Ginneken
 • Secretariaat
 •  

  Lidmaatschap

 • Lidmaatschap
 • Hoe word ik lid
 •  

  Links

 • Links
 •  

  Eerdere berichten

 • VEUO reageert op consultatie
  250 dagen wettelijke bedenktijd
 • Nieuwe Monitoring Commissie
 • RJ guidance voor het RvC verslag - VEUO inbreng
 • VEUO ALV en Jaaroverzicht 2017
 • Wetsvoorstel implementatie herziene Aandeelhoudersrichtlijn
 • Consultatie implementatie herziene Aandeelhoudersrichtlijn
 • VEUO reactie op consultatie RJ guidance voor het RvC verslag
 • VEUO reactie op consultatie Green Paper structuurmodellen accountancy
 • UBO regeling; VEUO inbreng re uitzondering beursfondsen en 100%-dochtermaatschappijen
 • VEUO Seminar 2017
 • Monitoring Commissie publiceert Slotdocument
 • Implementatievoorstel herziene Aandeelhoudersrichtlijn
 • VEUO reactie inzake Consultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
 • Verbreding accountantstoets corporate governance verklaring
 • Passage regeerakkoord m.b.t. responsmaatregelen
 • Herziene Aandeelhoudersrichtlijn aangenomen
 • Nota modernisering ondernemingsrecht
 • Consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO)
 • Consultatie Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie
 • Nalevingsrapport Monitoring Commissie
 • Publicatie nieuwe Code
 • Opmerkingen van Minister Dijsselbloem over de voorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance met betrekking tot topbeloningen
 • VEUO reactie herzieningsvoorstel Corporate Governance Code
 • Consultatie Wet bekostiging financieel toezicht
 • Europese Commissie stelt guidelines vast m.b.t. niet-financiĆ«le rapportage
 • Wettelijke bedenktermijn voor ondernemingen. Visie van de VEUO
 • VEUO Jaaroverzicht 2016
 • Evaluatierapport Wet bestuur en toezicht
 • Link naar Pdf
 •  

  Engelstalige Over VEUO

 • About VEUO
 •