Sitemap VEUO


Contact

Actueel

 • Stemmen door institutionele beleggers: een belangrijke bijdrage aan goede corporate governance
 • Digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen
 • VEUO benadrukt belang inkoopfaciliteit
 •  

  Over VEUO

 • Over VEUO
 • VEUO activiteiten
 • VEUO ALV 2023
  en activiteitenoverzicht 2022
 •  

  Bestuur

 • Jack de Kreij
 • Anja Montijn
 • Sven Dumoulin
 • Myrtle Grondhuis
 • Marnix van Ginneken
 • Jacqueline Tammenoms Bakker
 • Maud de Vries
 • Chris Figee
 • Allard Goldschmeding
 • Frank Heemskerk
 • Secretariaat
 •  

  Lidmaatschap

 • Lidmaatschap
 • Hoe word ik lid
 •  

  Links

 • Links
 •  

  Archief

 • Eerdere berichten 2024
 • Eerdere berichten 2023
 • Eerdere berichten 2022 / 2021
 • Eerdere berichten 2020 / 2019
 • Eerdere berichten 2018 / 2017
 •  

  dit was Home

 • Welkom
 •  

  Eerdere berichten

 • Pdf bestanden
 • VEUO reageert op Discussienotitie NBA over vertrouwelijkheid accountants
 • VEUO benoemt Heemskerk en Goldschmeding tot bestuurslid
 • Verklaring omtrent risicobeheersing in de corporate governance code
 • VEUO reageert op CSRD implementatiebesluit
 • VEUO reageert op CSRD implementatievoorstel inzake verlening assurance over duurzaamheidsinformatie
 • VEUO reageert op Nederlands initiatiefwetsvoorstel IMVO
 • VEUO reageert op consultatie digitale algemene vergadering
 • Geactualiseerde Corporate Governance Code gepubliceerd
 • Bijdrage VEUO en VNO-NCW aan consultatie EU duurzaamheids-verslaggevingsstandaarden (ESRS)
 • VEUO ALV 2022
  en Jaaroverzicht 2021/2022
 • Wetsontwerp digitale algemene vergadering in consultatie (versie 1) - gewijzigd op 14/2-2023 in VEUO reageert op consultatie digitale algemene vergadering (versie 2)
 • NBA praktijkhandreiking - VEUO reactie
 • VEUO reactie actualisatievoorstel Corporate Governance Code
 • AVA Spoedwet - Verlenging tot 1 februari 2023
 • AVA Spoedwet – verlenging voorzieningen 1 december 2022
 • AVA Spoedwet – beoogde verlenging voorzieningen
  1 december 2022
 • AVA Spoedwet - verlenging voorzieningen 1 juni 2022
 • Monitoring Commissie publiceert herzieningsvoorstel Code
 • Maud de Vries
  nieuw bestuurslid VEUO
 • VEUO ALV 2020
  en Jaaroverzicht 2019/2020
 • Monitoring Rapport Code boekjaar 2020 gepubliceerd
 • M/v-diversiteitwet in werking per 1 januari 2022
 • 250 dagen bedenktijd voorstel aangenomen in Eerste Kamer; inwerkingtreding 1 mei 2021
 • Minister voornemens AVA Spoedwet voorzieningen niet eerder dan 1 augustus 2021 te laten vervallen
 • Spoedwetgeving voor niet-fysieke AVA's verlengd tot 1 oktober 2020
 • VEUO Jaaroverzicht 2020-2021
 • M/V-diversiteitsvoorstel in behandeling bij Tweede Kamer
 • Wetsvoorstel 250 dagen wettelijke bedenktijd aangenomen in de Tweede Kamer
 • Wetsvoorstel ingediend om tijdelijk niet-fysieke AVA's beursfondsen mogelijk te maken
 • 250 dagen wettelijke bedenktijd voorstel ingediend bij Tweede Kamer
 • Implementatiewet herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn
  in werking getreden
 • VEUO ALV 2019 en Jaaroverzicht
 • VEUO verwelkomt twee nieuwe bestuursleden!
 • Drietal moties inzake diversiteit aangenomen in de Tweede Kamer
 • VEUO reageert op consultatie Commissie Toekomst Accountancysector
 • SER publiceert advies inzake diversiteit top van het Nederlandse bedrijfsleven
 • Wetsvoorstel inzake EU Aandeelhoudersrichtlijn als hamerstuk afgedaan in EK
 • Behandeling wetsvoorstel implementatie herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn in Eerste Kamer verder na zomerreces
 • VEUO reageert op consultatie
  Wet uitbreiding meldplichten aandeelhouders
 • VEUO reageert op consultatie
  250 dagen wettelijke bedenktijd
 • Wetsvoorstel inzake herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn aangenomen in Tweede Kamer
 • Nieuwe Monitoring Commissie
 • RJ guidance voor het RvC verslag - VEUO inbreng
 • VEUO ALV en Jaaroverzicht 2017
 • Wetsvoorstel implementatie herziene Aandeelhoudersrichtlijn
 • Consultatie implementatie herziene Aandeelhoudersrichtlijn
 • VEUO reactie op consultatie RJ guidance voor het RvC verslag
 • VEUO reactie op consultatie Green Paper structuurmodellen accountancy
 • UBO regeling; VEUO inbreng re uitzondering beursfondsen en 100%-dochtermaatschappijen
 • Monitoring Commissie publiceert Slotdocument
 • Implementatievoorstel herziene Aandeelhoudersrichtlijn
 • VEUO reactie inzake Consultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
 • Verbreding accountantstoets corporate governance verklaring
 • Passage regeerakkoord m.b.t. responsmaatregelen
 • Herziene Aandeelhoudersrichtlijn aangenomen
 • Nota modernisering ondernemingsrecht
 • Consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO)
 • Consultatie Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie
 • Nalevingsrapport Monitoring Commissie
 • Publicatie nieuwe Code
 • Opmerkingen van Minister Dijsselbloem over de voorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance met betrekking tot topbeloningen
 • VEUO reactie herzieningsvoorstel Corporate Governance Code
 • Consultatie Wet bekostiging financieel toezicht
 • Europese Commissie stelt guidelines vast m.b.t. niet-financiële rapportage
 • Wettelijke bedenktermijn voor ondernemingen. Visie van de VEUO
 • VEUO Jaaroverzicht 2016
 • Evaluatierapport Wet bestuur en toezicht
 • Werkprogramma
  Monitoring Commissie
  Corporate Governance Code 2019
 • VEUO seminar dec 2017
 • VEUO reageert op consultatie
  inzake Diversiteitsregeling
 • Spoedwet voor niet-fysieke AVA's in werking getreden (24 april 2020)
 • Robin Hoytema van Konijnenburg
 • Sietze Hepkema
 •  

  Engelstalige Over VEUO

 • About VEUO
 •