Monitoring Commissie publiceert herzieningsvoorstel Code

Op 21 februari 2022 heeft de Monitoring Commissie (MC) onder voorzitterschap van Pauline van der Meer Mohr een voorstel tot herziening van de Code ter consultatie gepubliceerd.

Er kan tot en met 17 april 2022 op deze publieke consultatie worden gereageerd.

In het consultatiedocument richt de MC zich op de volgende 5 thema's:
  • Langetermijnwaardecreatie; ESG
  • De rol van aandeelhouders
  • Diversiteit- en inclusie
  • Aanpassingen re versterking van de verantwoordingsketen; risicobeheersing
  • Aanpassingen re gewijzigde wet- en regelgeving (responstijd; beloningen)
De MC streeft ernaar de Code in werking te laten treden vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2023.

Hieronder kunt u het consultatiedocument en het bijbehorende persbericht van de MC raadplegen, tezamen met een door de VEUO opgestelde samenvatting.