Opmerkingen van Minister Dijsselbloem over de voorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance met betrekking tot topbeloningen

In discussie over topbeloningen benadrukt de VEUO de strikte wetgeving die bij het vaststellen van beloning geldt en de zorgvuldigheid waarmee de breed samengestelde Monitoring Commissie tot haar voorstellen komt.

De Vereniging van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen (VEUO) heeft kennis genomen van de opmerkingen van Minister Dijsselbloem over de voorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance met betrekking tot topbeloningen. De minister meent dat te weinig aandacht wordt geschonken aan de maatschappelijke discussie omtrent topbeloningen. De VEUO herkent dat beeld niet. De reactie van de VEUO kan hier worden geraadpleegd.

De VEUO wijst er op dat de Monitoring Commissie breed en evenwichtig is samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van zowel vakbonden, werkgeversverenigingen, verenigingen van aandeelhouders en pensioenfondsen naast vertegenwoordigers van ondernemingen. Dit draagt eraan bij dat de voorstellen van de Commissie het resultaat zijn van een zeer zorgvuldige afweging waarin ook de maatschappelijke discussie uitvoerig wordt betrokken. Daarbij gaat het om transparantie en verantwoording van beloning. De VEUO ondersteunt dat graag en volop.

Het vaststellen van het beloningsbeleid is door de regering, met brede steun van het parlement, in de wet nu juist uitdrukkelijk aan de aandeelhouders opgedragen. Die aandeelhouders houden daarbij ook rekening met specifieke aspecten van grote multinationale ondernemingen. Bovendien worden aan bonussen  voorwaarden en eisen gesteld die veelal ook mede zien op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen (bijv. op het terrein van het milieu). 

Ten slotte benadrukt de VEUO dat beursgenoteerde ondernemingen helemaal los staan van de overheid. Beloningen en bonussen van bestuurders worden op geen enkele wijze betaald door de overheid of de belastingbetaler. (Integendeel: bestuurders moeten daarover juist belasting aan de overheid betalen.)