Monitoring Rapport Code boekjaar 2020 gepubliceerd

Op 15 december 2021 heeft de Monitoring Commissie, onder voorzitterschap van Pauline
van der Meer Mohr, haar rapport over boekjaar 2020 gepubliceerd. In dit rapport
doet de Commissie verslag van haar monitoringactiviteiten daarbij doet zij een oproep aan ondernemingen om meer betekenisvol te rapporteren. Een samenvatting van het rapport is opgenomen op p. 9-11.
Het bijbehorende persbericht kunt u hier raadplegen.

Het persbericht van de VEUO, in reactie op dit Monitoring Rapport, kunt u hieronder raadplegen. Daarbij is ook een Engelse vertaling gevoegd.