VEUO Jaaroverzicht 2016

Voor haar jaarlijkse algemene ledenvergadering heeft de VEUO de ontwikkelingen van het afgelopen jaar in een handzaam overzicht uiteengezet. Met name op wetgevend terrein waren er diverse ontwikkelingen voor beursgenoteerde ondernemingen, zoals de inwerkingtreding van de nieuwe marktmisbruikregels, de inwerkingtreding van de Transparantierichtlijn, de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders, het verschijnen van de "Nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht"
et cetera. En in dit rijtje mag zeker niet onvermeld blijven de wellicht wel meest majeure ontwikkeling van het afgelopen jaar, namelijk de publicatie van de nieuwe Corporate Governance Code.

Al deze onderwerpen, en allerhande andere ontwikkelingen, passeren in dit jaaroverzicht nogmaals kort de revue. Het jaaroverzicht
kan hier worden geraadpleegd.