Implementatievoorstel herziene Aandeelhoudersrichtlijn

Op 10 juni 2019 zal de herziene Aandeelhoudersrichtlijn moeten zijn omgezet in nationale regelgeving.
Bij verschillende onderwerpen wordt lidstaten de keuzemogelijkheid geboden om nadere invulling te geven aan de voorschriften.
Daartoe hebben het Ministerie van Financiën en J&V inmiddels een consultatievoorstel gepubliceerd, waar tot en met 27 maart 2018 op kan worden gereageerd.

Voor nadere informatie zie "lees meer".

Het voorontwerp ter implementatie van de herziene richtlijn bevat o.m. bepalingen over:

  • De vaststelling en wijziging van het beloningsbeleid voor zowel commissarissen als bestuurders;
  • Het jaarlijkse remuneratierapport met een verantwoording over die beloningen;
  • Voorwaarden die worden gesteld aan related party transactions, oftewel transacties met 'verbonden partijen' zoals bijv. groot aandeelhouders:
    - Het is vorm gegeven als een 'van betekenis zijnde transactie'
    - Rekening moet worden gehouden met o.a. de invloed die de informatie over de transactie kan hebben op economische beslissingen van aandeelhouders en het risico dat de transactie inhoudt voor de vennootschap en de aandeelhouders die geen verbonden partij zijn;
  • Betrokkenheid van institutionele beleggers en asset managers;
  • Meer transparantie van stemadviesbureaus;
  • Et cetera.

Vervolg: eerst moet de consultatie worden afgewacht, waarna het wetsvoorstel vervolgens moet worden behandeld in de Tweede Kamer, en vervolgens de Eerste Kamer.