VEUO reactie op consultatie
Green Paper structuurmodellen accountancy

Eind 2017 heeft een stuurgroep van de NBA het "Green Paper Structuurmodellen Accountancy" gepubliceerd. Dit consultatiedocument beschrijft en evalueert de bestaande structuurmodellen binnen de sector en hun effect op de kwaliteit van de accountantscontrole. Ook worden enkele alternatieve modellen beschreven.

De VEUO heeft een reactie op deze consultatie gegeven, waarvan de hoofdlijnen onder
"lees meer" kunnen worden geraadpleegd.


In deze reactie wordt kortgezegd begrip getoond voor de spagaat waarin de accountant verkeert (toegenomen druk van buitenaf, AFM, media etc., impact op vertrouwen in de sector, maar tegelijkertijd de professie moeten kunnen blijven uitoefenen). Onderkend wordt dat de accountancy sector zelf al veel maatregelen heeft genomen om dit vertrouwen te herstellen. Tegelijkertijd wordt wel uitdrukkelijk de belangrijke kanttekening geplaatst dat het creëren van meer regels niet de beste manier is om dat vertrouwen te herstellen. De VEUO steunt daarbij van harte de constatering van de werkgroep in 2014 dat binnen het beroep ook gewaakt moet worden voor een door angst gedreven afvinkcultuur waarin accountants te veel zijn gericht op het voldoen aan formele vereisten en form wordt verheven boven substance.

Met het oog op de structuurmodellen van de accountantsorganisaties wordt het belang van de huidige multidisciplinaire modellen onderschreven (audit en non-audit verenigd in één kantoor). Dit omwille van de kwaliteit van de diensten, alsmede de specifieke kennis en ervaring die vereist is bij de dienstverlening aan beursondernemingen.