Wetsvoorstel inzake EU Aandeelhoudersrichtlijn als hamerstuk afgedaan in EK

Op 5 november 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake de implementatie van de herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn als hamerstuk afgedaan. De beoogde datum van inwerkingtreding is nog niet bekend gemaakt, maar dat zal naar verwachting op korte termijn gebeuren.

Op hoofdlijnen richt het wetsvoorstel zich op de volgende onderwerpen
  • Beloning van bestuurders en commissarissen, en meer in het bijzonder voorschriften inzake het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag.
  • Een regeling inzake 'related party transactions', oftewel 'materiële transacties', die onder bepaalde omstandigheden goedkeuring van de RvC en/of openbaarmaking vereisen.
  • Een aantal nieuwe elementen in de identificatieregeling als opgenomen in de Wet giraal  effectenverkeer.
  • Regelingen inzake de betrokkenheid van institutionele beleggers en asset managers en meer transparantie van stemadviseurs / volmachtadviseurs.