Spoedwetgeving voor niet-fysieke AVA's verlengd tot 1 oktober 2020

Donderdag 27 augustus 2020 is de Spoedwet inzake niet-fysieke AVA's met 1 maand is verlengd tot 1 oktober 2020. De VEUO heeft, evenals verschillende andere partijen, er ook op aangedrongen dat de Spoedwet verlengd zou worden.

Duur van de verlenging 1 maand in plaats van
2 maanden
In principe kan de Spoedwet telkens verlengd worden voor een periode van ten hoogste 2 maanden. In het Koninklijk Besluit staat aangegeven dat er om praktische redenen voor
is gekozen dit besluit nu slechts voor 1 maand te verlengen in plaats van de maximaal toegestane verlengingstermijn van 2 maanden. Dit leidt er namelijk toe dat volgende verlengingsbesluiten niet gedurende een parlementaire recesperiode genomen en voorgehangen hoeven te worden.
Dat bij dit besluit niet voor de maximale termijn
is gekozen, moet blijkens het Koninklijk Besluit
niet worden gezien als een indicatie dat verdere verlenging niet zal plaatsvinden.
Zie ook de eerdere brief van de Minister voor Rechtsbescherming daarover.

Verdere verlenging mede met oog op eventuele BAVA's?
Gelet op de organisatie van eventuele BAVA's in het najaar, of later kunnen wij op dit moment het volgende melden:

  • De Spoedwet kan meerdere malen worden verlengd; maar als aangegeven telkens ten hoogste voor een periode van 2 maanden;
  • Voor de verlenging van de werkingstermijn is een zgn. voorhangprocedure nodig. Kort door de bocht gezegd, betekent dit dat het ontwerp verlengingsbesluit gedurende minimaal een week aan zowel de Tweede als Eerste Kamer moet worden voorgehangen;
  • Als hiervoor aangegeven, vermeldt het Koninklijk Besluit dat de huidige verlenging van 1 maand niet moet worden gezien als een indicatie dat verdere verlening niet zal plaatsvinden;
  • Vanuit VEUO zijde blijven wij benadrukken dat verlenging van deze regeling zeer gewenst is. De Covid situatie is nog steeds erg volatiel en een aantal ondernemingen wordt of zal in het najaar mogelijk worden geconfronteerd met de noodzaak om belangrijke besluitvorming aan de algemene vergadering voor te leggen. Het zou in dat licht heel ongelukkig zijn dat dit wetgevingskader voor besluitvorming in Covid tijden zou vervallen met alle onzekerheden vandien met betrekking tot de besluitvorming ter mitigering waarvan de Spoedwetgeving nu juist was bedoeld.
  • De VEUO heeft ook benadrukt dat – mede gelet op de zeer lange oproepingstermijn van 42 dagen die beursfondsen in acht moeten nemen – het wenselijk is dat een verdere verlenging de volgende keer wel eerder bekend wordt gemaakt.