VEUO reageert op consultatie
250 dagen wettelijke bedenktijd

In december 2018 is het Voorontwerp wetsvoorstel inzake een bedenktijd voor beursvennootschappen gepubliceerd. Dit Voorontwerp vormt een uitvoering van een afspraak uit het Regeerakkoord om beursvennootschappen de mogelijkheid te bieden in bepaalde situaties een 250 dagen wettelijke bedenktijd in te roepen. 

De VEUO heeft gereageerd op de publieke consultatie over dit Voorontwerp, met:
  • Een brief waarin gereflecteerd wordt op de doelstellingen van het voorstel en de uitwerking daarvan; en
  • De bijbehorende bijlage met een overzicht waarin artikelsgewijs opmerkingen van wetstechnische en praktische aard zijn opgenomen.

De overige reacties die zijn ingediend door verschillende partijen, kunnen hier geraadpleegd worden.