Spoedwet voor niet-fysieke AVA's in werking getreden (24 april 2020)

Op vrijdag 24 april 2020 is de Spoedwet inzake niet-fysieke AVA's voor beursfondsen in werking getreden. De VEUO heeft zeer aangedrongen op spoedwetgeving en zich in intensief overleg met andere ondernemings- en aandeelhoudersorganisaties daarvoor ingespannen.

De kernbepalingen voor beursvennootschappen zijn de artikelen 10 en 11 van het wetsvoorstel. Zeer kort samengevat brengt het wetsvoorstel met zich mee dat in plaats van een fysieke AVA, een AVA kan worden gehouden die via een elektronisch communicatiemiddel is te volgen en waarbij aandeelhouders dus geen fysieke toegang tot de AVA hebben, mits voorafgaande aan de vergadering schriftelijk vragen kunnen worden gesteld en eventueel schriftelijke vragen tijdens de vergadering mogelijk zijn.

Zie voor een nadere duiding van de voorwaarden ook de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel en ook de belangrijke nadere toelichting in de Nota n.a.v. het verslag, p. 16 e.v.

De bijbehorende Koninklijke Besluiten kunt u hier raadplegen.