Bijdrage VEUO en VNO-NCW aan consultatie EU duurzaamheids-verslaggevingsstandaarden (ESRS)

De VEUO heeft samen met VNO-NCW gereageerd op een consultatie van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) over een omvangrijke set verslaggevingstandaarden die invulling moeten geven aan de duurzaamheidsrapportage van ondernemingen onder de voorgestelde Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De gezamenlijke brief kunt u hier raadplegen.
In onze brief doen wij voorstellen om de verslaggevingsstandaarden beter werkbaar
te maken en vragen wij aandacht om afstemming te blijven zoeken met andere internationale ontwikkelingen op dit gebied.