VEUO reageert op consultatie
Wet uitbreiding meldplichten aandeelhouders

Eind mei 2019 is het concept voorstel inzake de Wet uitbreiding meldplichten aandeelhouders gepubliceerd. Met de regeling wordt beoogd meer transparantie over substantiƫle deelnemingen in beursvennootschappen te krijgen. Dit voorstel vormt een uitvoering van een afspraak uit het Regeerakkoord en is bedoeld als maatregel voor de verschuiving van invloed van bepaalde activistische aandeelhouders gericht op de korte termijn naar aandeelhouders en andere stakeholders die belang hebben bij waardecreatie op de lange termijn.

Kortgezegd voorziet de concept regeling erin dat aandeelhouders met een belang van 2% of meer, dit belang moeten melden bij de AFM, waarmee dat belang publiek bekend wordt.
Naar huidig recht is de basis drempelwaarde voor die verplichte melding nog gesteld op 3%.

De VEUO heeft gereageerd op de publieke consultatie over dit voorstel, welke reactie
u hier kunt raadplegen.