AVA Spoedwet - verlenging voorzieningen 1 juni 2022

Vrijdag 25 maart 2022 is het
11e verlengingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. Op basis daarvan kunnen ondernemingen ervan uitgaan dat zij in ieder
geval tot 1 juni 2022 gebruik kunnen maken van
de voorzieningen van de Spoedwet om hun AVA
(al dan niet gedeeltelijk) virtueel te houden.

Dit besluit bevat wederom het beleidsvoornemen van de minister met oog op verdere verlengingen:
"[...] Wij vinden het daarom wenselijk meer zekerheid te bieden op langere termijn en zijn daarom voornemens om de tijdelijke voorzieningen waarop dit verlengingsbesluit ziet, slechts te laten vervallen indien tenminste twee maanden vóór de voorgenomen vervaldatum een openbare aankondiging daarvan is gedaan. Dat impliceert dat ervan kan worden uitgegaan dat een tijdelijke voorziening tenminste de komende twee maanden nog toepasselijk zal zijn, tenzij inmiddels een eerdere vervaldatum daarvan is aangekondigd."