Verklaring omtrent risicobeheersing in de corporate governance code

Alle schragende partijen van de corporate governance code (‘Code’), te weten het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), Eumedion, Euronext NV, de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) en de Vereniging VNO-NCW, en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn tot een akkoord gekomen om een verklaring omtrent risicobeheersing (‘VOR’) in de Code op te nemen. Het uitgangspunt hierbij is dat beursgenoteerde vennootschappen voor het eerst over het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2025 een VOR (nieuwe stijl) zullen gaan opnemen in het bestuursverslag.

Om tot dit resultaat te komen is er een werkgroep gevormd onder leiding van Jaap van Manen. De werkgroep heeft een ambitieuze VOR nagestreefd. Met het voorstel houdt de werkgroep rekening met zowel nationale als internationale ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing. Wij zijn verheugd dat dit traject succesvol is afgerond en het voorstel om een VOR in de Code op te nemen door alle schragende partijen en de NBA wordt gedragen. Omdat er op dit moment geen monitoring commissie is heeft de werkgroep ervoor gekozen om het voorstel tot wijziging van de Code naar de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en voor Rechtsbescherming te sturen.