VEUO ALV 2019 en Jaaroverzicht

In samenhang met de jaarlijkse ALV heeft de VEUO zoals gebruikelijk de ontwikkelingen van de afgelopen periode in een handzaam overzicht uiteengezet voor haar leden. Dit overzicht geeft een goede indruk van de vele verschillende onderwerpen en activiteiten waar de VEUO zoal bij betrokken is. We nodigen u daarom ook van harte uit dit overzicht te lezen!

Vanuit governance optiek waren de meest in het oog springende thema's de beoogde implementatie van de Aandeelhoudersrichtlijn,
het concept wetsvoorstel inzake een 250 dagen wettelijke bedenktijd, maar ook de aandacht voor de ook wel als "kloof" bestempelde verhouding tussen politiek/maatschappij en het bedrijfsleven. En wat tussen al deze gebeurtenissen zeker niet onvermeld mag blijven, is het VEUO seminar dat plaatsvond inzake "de cultuur van een onderneming". Waardevolle voordrachten van onder meer Herna Verhagen (CEO PostNL), Frans Muller (CEO Ahold-Delhaize) en Michiel Kruyt (McKinsey), volledig ge├źnt op hun praktijkervaringen, gevolgd door prikkelende bijdragen van panelleden Pauline van der Meer Mohr, Anja Montijn, Sietze Hepkema en Jan Nooitgedagt hebben wat ons betreft tot een zeer boeiende en nuttige gedachtewisseling met en tussen alle aanwezigen geleid!