Consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO)

Op 31 maart 2017 is, ter consultatie, het concept wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden gepubliceerd.
Het concept wetsvoorstel strekt tot invoering van een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

De VEUO heeft op deze consultatie gereageerd; deze reactie kunt u hieronder via
"lees meer" raadplegen.


De aan deze regeling ten grondslag liggende Europese richtlijn strekt tot het voorkomen van het gebruik van het financiele stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Omdat personen die betrokken zijn bij witwassen en financiering gebruik maken van juridische constructies, is het volgens de toelichting bij het wetsvoorstel van groot maatschappelijk belang dat de daders van deze misdrijven hun identiteit niet verborgen kunnen houden achter verhullende juridische structuren. Het register moet daarom bijdragen aan transparantie over de UBO's van ondernemingen.

Hieronder is de reactie van de VEUO op dit voorstel opgenomen.