250 dagen wettelijke bedenktijd voorstel ingediend bij Tweede Kamer

Op 19 december 2019 hebben de verantwoordelijke ministers het Wetsvoorstel inzake een 250 dagen wettelijke bedenktijd voor beursvennootschappen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel vormt een uitvoering van een afspraak uit het Regeerakkoord om beursvennootschappen de mogelijkheid te bieden in bepaalde situaties een 250 dagen wettelijke bedenktijd in te roepen. 
Deze bedenktijd heeft als doel het bestuur van een beursvennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging van de belangen van de onderneming en haar stakeholders in de volgende situaties:
  • (i) In geval van een verzoek van aandeelhouder(s) om benoeming, schorsing of ontslag van een of meer bestuurders/commissarissen of een statutenwijziging die daar betrekking op heeft, welk verzoek volgens het bestuur wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap.
  • (ii) In geval van een vijandig bod op de aandelen van de vennootschap, welk bod volgens het bestuur wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap.
Raadpleeg via "lees meer" het Wetsvoorstel met de bijbehorende Memorie van Toelichting voor de precieze inhoud van het voorstel.

Het Wetsvoorstel met de bijbehorende Memorie van Toelichting.