Herziene Aandeelhoudersrichtlijn aangenomen

Op 3 april is de herziene Aandeelhoudersrichtlijn aangenomen door de Europese Raad van Ministers. Dit was het laatste stapje in het formele wetgevingsproces. Op 20 mei 2017 is de Richtlijn in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd, wat betekent dat deze op 10 juni 2019 zal moeten zijn omgezet in nationale regelgeving. Lidstaten (waaronder Nederland) hebben namelijk een termijn van 2 jaar waarbinnen de Richtlijn zal moeten worden geïmplementeerd in nationale regelgeving. Zie ook het bijbehorende persbericht en de meest recente versie van het Richtlijnvoorstel.

De herziene richtlijn bevat onder meer bepalingen inzake:

  • De vaststelling en wijziging van het beloningsbeleid voor commissarissen en bestuurders;
  • Het jaarlijkse remuneratierapport met een verantwoording over de beloningen;
  • Betrokkenheid van institutionele beleggers en asset managers;
  • Meer transparantie van stemadviesbureaus;
  • Voorwaarden die worden gesteld aan related party transactions, oftewel transacties met 'verbonden partijen' zoals bijvoorbeeld groot aandeelhouders;
  • Et cetera.

Bij verschillende onderwerpen wordt lidstaten de keuzemogelijkheid geboden om nadere invulling te geven aan de voorschriften. Gedurende de komende twee jaren zal daarom duidelijk moeten worden op welke wijze Nederland daar invulling aangeeft, en welke implicaties dat met zich meebrengt voor de praktijk.