VEUO reageert op Nederlands initiatiefwetsvoorstel IMVO

In de Tweede Kamer is het voorstel voor de
"Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen" aanhangig, ook wel het Nederlandse initiatiefwetsvoorstel IMVO.
Dit wetsvoorstel van een aantal Kamerleden (GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA, D66 en Volt) bevat vergaande nieuwe regels voor gepaste zorgvuldigheid (due diligence) in waardeketens van ondernemingen om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan. Dit voorstel loopt vooruit op, en doorkruist op bepaalde punten, de ophanden zijnde EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), die thans nog volop in ontwikkeling is.

De VEUO heeft een position paper over dit IMVO wetsvoorstel opgesteld die u hieronder kunt raadplegen, tezamen met een Engelse vertaling.