VEUO reageert op CSRD implementatievoorstel inzake verlening assurance over duurzaamheidsinformatie

In augustus 2023 heeft het ministerie van Financiën een consultatievoorstel gepubliceerd inzake de implementatie van de CSRD in Nederlandse wetgeving, oftewel de EU richtlijn die ziet op duurzaamheidsrapportage. De vraag die in de consultatie hoofdzakelijk centraal staat is of Nederland de optie moet bieden om independent assurance services providers (IASP's) een assurance-oordeel te laten geven over de duurzaamheidsinformatie. Ondernemingen kunnen voor deze assurance dan kiezen tussen een accountant of zo'n IASP. Een andere optie die kan worden geboden is dat een andere accountant dan de accountant die de wettelijke controle van de jaarrekening uitvoert, het assurance-oordeel geeft. De VEUO is van mening dat het essentieel is dat deze mogelijkheden worden geboden om
zo ondernemingen een keuzemogelijkheid te bieden en de gevolgen van de voor beursvennootschappen vergaand geconcentreerde auditmarkt te mitigeren.
De volledige VEUO reactie kunt u hier raadplegen.