Nota modernisering ondernemingsrecht

Nota modernisering ondernemingsrecht en de visie van VEUO op de toekomst van het ondernemingsrecht

Op 9 december j.l. heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een brief gezonden aan de Tweede Kamer inzake de Nota modernisering van het ondernemingsrecht. Daarin komen onder andere aan de orde het NV-recht, het recht inzake personenvennootschappen en uitbreiding van de herstructureringsmogelijkheden omzetting, fusie en splitsing, de evaluatie van de clawback regeling en andere voorstellen.

De VEUO heeft, samen met VNO-NCW, in het kader van de Nota haar visie op de toekomst van het ondernemingsrecht en het belang daarvan voor Nederland neergelegd in onderstaand visie document aan de minister. 

In het visie document benadrukken VEUO en VNO-NCW het belang van een flexibel vennootschapsrecht dat recht doet aan de diversiteit van ondernemingen. Benadrukt wordt dat het Nederlandse vennootschapsrecht een zorgvuldig stelsel is van "checks and balances". Dat is een voorwaarde voor het behoud van een goed vestigingsklimaat ook voor beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.