Digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Eerder dit jaar werd het wetsvoorstel digitale algemene vergadering rechtspersonen aan de Tweede Kamer gezonden. Dat wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid van een volledig digitale vergadering indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. De belangrijkste daarvan zijn dat aandeelhouders live moeten kunnen deelnemen aan de beraadslaging via een tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel en dat aandeelhouders ter vergadering het stemrecht kunnen uitoefenen. Ook is statutaire verankering vereist voordat een digitale vergadering kan worden gehouden.

De VEUO heeft de behandelende Kamercommissie een brief gezonden waarin wordt benadrukt dat de digitale vergadering voorziet in een behoefte van zowel vennootschappen als aandeelhouders en dat het wetsvoorstel een volwaardige participatie van aandeelhouders waarborgt. Ook gaan wij in op enkele meer technische punten van het wetsvoorstel en vragen die daarover vanuit de commissie zijn gesteld. U kunt de brief hieronder raadplegen.