Maud de Vries
nieuw bestuurslid VEUO

De VEUO kondigt aan Maud de Vries, lid van de Raad van Bestuur van OCI N.V., tot lid van het Algemeen Bestuur te hebben benoemd.

De Vries is een betrokken senior executive met expertise en ervaring in het beursgenoteerde bedrijfsleven. Zij is lid van de Raad van Bestuur
van OCI en daar onder meer verantwoordelijk
voor Corporate Governance en Compliance, Legal, HR en Government & Public Affairs. De Vries heeft bijzondere affiniteit met ESG en richt zich binnen OCI tevens op Diversiteit & Inclusie.

Maud de Vries' expertise en ervaring sluiten goed aan op de actuele beleidsthema's van de VEUO:
i. Corporate governance in brede zin
ii. Environment, Social en Governance-aspecten van het ondernemen
iii. Ontwikkelingen op het gebied van externe verslaggeving en accountancy