Nalevingsrapport Monitoring Commissie

Nalevingsrapport ten aanzien van boekjaar 2015


Op 23 december 2016 heeft de Monitoring Commissie het nalevingsrapport over haar monitoringactiviteiten t.a.v. boekjaar 2015 gepubliceerd (Engelse vertaling nalevingsrapport). Indien u een korte samenvatting van dit rapport wenst, verwijzen wij u graag naar het persbericht van de Commissie waarin de hoofdlijnen van het rapport zijn uiteengezet. 

De thema's die dit jaar centraal stonden, zijn:
1. Inrichting raad van commissarissen, met
    aandacht voor:
     i.  Onafhankelijkheid van commissarissen; en 
     ii. Voorzitterschap van de auditcommissie en de 
     remuneratiecommissie.
2. Beloningen van bestuurders en
    commissarissen, met aandacht voor:
     i.  Ontslagvergoeding van bestuurders; en
     ii.  Aandelenbezit van commissarissen.
3. Aandeelhouders, met aandacht voor:
     i.   Responstijd;
     ii.  Bilaterale contacten met aandeelhouders; en 
     iii. Beschermingsstichtingen.

Hierbij de betreffende documenten.