VEUO reageert op consultatie Commissie Toekomst Accountancysector

Begin oktober 2019 heeft de Commissie Toekomst Accountancysector een interim rapport gepubliceerd met haar voorlopige bevindingen en aanbevelingen.

Het rapport bevat tevens (voorlopige) aanbevelingen met mogelijke consequenties voor beursondernemingen. Om die reden heeft de VEUO ook gebruik gemaakt van de door de Commissie geboden gelegenheid om daarop te reageren

De VEUO heeft zich vooral kritisch uitgelaten over een tweetal (voorlopige) aanbevelingen voor beursondernemingen waarbij het zeer onduidelijk is welk probleem men daarmee wenst te addresseren en bovendien de proportionaliteit ervan niet aanstonds gegeven is:
  • Aanscherping van de in control statement; en
  • Introductie van een adviserende stem van de algemene vergadering over een verslag van de auditcommissie inzake de aansturing van de externe accountant. 

Hieronder treft u de VEUO reactie zoals ingediend op 31 oktober 2019.