Consultatie Wet bekostiging financieel toezicht

Het Ministerie van Financiën is voornemens de opzet van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) te wijzigen, en heeft daartoe een consultatie gepubliceerd. Op 14 augustus jl. heeft de VEUO op deze consultatie gereageerd; deze reactie kunt u hieronder ook via "lees meer" raadplegen.
 
De Wbft regelt onder meer de wijze waarop de onder toezicht staande personen (zoals beursondernemingen, verzekeraars, banken, accountantsorganisaties et cetera.) de kosten van de AFM en DNB behoren te dragen. 

In de nieuwe opzet wil men de begroting- en verantwoordingcyclus en de uitgangspunten voor de doorberekening van de kosten van de toezichthouders op wetsniveau regelen. De verdere uitwerking van de vergoeding van deze kosten zal vervolgens bij lagere regelgeving worden vastgesteld, met de vergoeding van de kosten voor eenmalige handelingen (zoals bijv. goedkeuring van een prospectus) via Ministeriële regeling en de kosten van het doorlopend toezicht (de jaarlijkse bijdragen) via Algemene maatregel van bestuur.

Voornaamste aanleiding voor de voorgestelde wijziging is dat men het mogelijk wil maken om de kostenverdeling in de toekomst beter aan te laten sluiten bij de toezichtpraktijk, omdat het huidige systeem te inflexibel is gebleken bij noodzakelijke aanpassingen. 

Voor nadere informatie kan de ontwerp toelichting worden geraadpleegd.