VEUO reageert op consultatie digitale algemene vergadering

Op 7 december 2022 is het wetsontwerp digitale algemene vergadering in consultatie gegaan. De reactie van de VEUO op deze consultatie kunt u hier raadplegen.
Het wetsontwerp voorziet in de mogelijkheid een volledig digitale of hybride algemene vergadering te organiseren.

Aan het organiseren van een digitale algemene vergadering worden een aantal eisen gesteld. Zo moet hiervoor een grondslag worden opgenomen in de statuten, moeten aandeelhouders kunnen worden geïdentificeerd, moeten zij het stemrecht kunnen uitoefenen en moeten zij middels een tweezijdig audiovisueel middel kunnen deelnemen aan de beraadslaging.