VEUO reactie herzieningsvoorstel Corporate Governance Code

Begin dit jaar heeft de Monitoring Commissie, onder leiding van professor Jaap van Manen, een consultatiedocument voor herziening van de Corporate Governance Code uitgebracht. De VEUO heeft naar aanleiding daarvan een uitgebreide reactie gepubliceerd. Punten die daarbij onder meer centraal staan zijn:
  • De Code moet praktisch hanteerbaar blijven en dienstbaar zijn en blijven aan het primaire doel van ondernemingen; "ondernemen"
  • De Code moet een "principle based" benadering blijven hanteren, de Commissie moet er voor waken dat er niet teveel een one size fits all aanpak wordt toegepast
  • De Code moet rekening houden met de onderscheiden omvang en aard van beursgenoteerde ondernemingen, er moet rekening worden gehouden met de proportionaliteit