• VEUO seminar dec 2017

VEUO seminar dec 2017

Op 19 december 2017 vond in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht het VEUO seminar plaats inzake lange termijn waardecreatie. Zoals bekend gaat het hier om een thema dat centraal staat in de nieuwe Corporate Governance Code. Volgens die Code is essentieel dat het bestuur een visie ontwikkelt op de lange termijn waardecreatie van de vennootschap. Vervolgens moet het bestuur, onder toezicht van de RvC, een daarbij passende strategie formuleren. Dat roept de nodige interessante vragen op over hoe dat in de praktijk vorm te geven. De inspirerende voordrachten van Eelco Blok, Wiebe Draijer en
Dirk Schoenmaker en de prikkelende bijdragen van panelleden Hans Wijers, Sietze Hepkema en
Jan Nooitgedagt hebben onder leiding van Jaap van Manen geleid tot een zeer boeiende gedachtewisseling met en tussen de aanwezigen.

De CEO's van KPN en Rabobank (Eelco Blok en Wiebe Draijer) gaven in hun voordrachten nader inzicht in de wijze waarop zij het thema van lange termijn waardecreatie adresseren in het kader van de strategievoering alsmede hoe dat kan worden vorm gegeven in de dagelijkse praktijk. Over de relatie tussen de lange termijn waardecreatie zoals de Code die voor ogen heeft en de relatie met de aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers sprak Dirk Schoenmaker (hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam) mede op basis van nader onderzoek en daarin vergaarde empirische gegevens. Vervolgens ontstond, onder de bezielende leiding van Jaap van Manen (voorzitter van de Monitoring Commissie) en met bijdragen van het panel een boeiende en geanimeerde discussie met de aanwezigen die ook hun eigen ervaringen met betrekking tot deze onderdelen hebben gedeeld. 

Vragen die onder meer aan de orde kwamen waren:

  • Wat moet er meer precies onder lange termijn waardecreatie worden verstaan?
  • Zou lange termijn waardecreatie vooral moeten/kunnen zien op omzet, margeontwikkeling, innovatie, marktpositie of gaat het wellicht om andere aspecten en hoe zouden die meetbaar kunnen worden gemaakt?
  • Ziet lange termijn waardecreatie primair op het waarborgen van de continu├»teit van de vennootschap of moet het veel breder worden verstaan en bijvoorbeeld mede worden begrepen in het licht van "maatschappelijk verantwoord ondernemen"?
  • Hoe verhoudt lange termijn waardecreatie zich met een situatie waarin sprake is van tegenslagen of zelfs crisis?
  • Hoe verhoudt lange termijn waardecreatie zich met de roep van al of niet activistische aandeelhouders om juist (ook) rendement op de korte termijn?