VEUO ALV en Jaaroverzicht 2017

In juni 2018 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VEUO plaats. Daarin heeft de ALV onder meer unaniem besloten Marnix van Ginneken als nieuw bestuurslid te benoemen. Het VEUO bestuur is zeer verheugd Marnix in zijn midden te mogen verwelkomen!

In samenhang met de ALV heeft de VEUO ook de ontwikkelingen van het afgelopen jaar weer in een handzaam overzicht voor haar leden uiteengezet. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de herziene Code, de gewijzigde Aandeelhoudersrichtlijn, de evaluatie van diverse bestaande regelingen etc. Al deze onderwerpen, en allerhande andere ontwikkelingen en VEUO initiatieven en activiteiten, passeren in dit jaaroverzicht nogmaals kort de revue. Het jaaroverzicht kan hier worden geraadpleegd.