Nieuwe Monitoring Commissie

Per 1 januari 2019 is er een nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code in functie, onder voorzitterschap van mevrouw mr. P.F.M. (Pauline) van der Meer Mohr.

De nieuwe Commissie bestaat uit de volgende 7 personen:
  • mevrouw mr. P.F.M. (Pauline) van der Meer Mohr, tevens voorzitter;
  • mevrouw prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma;
  • De heer mr. P.J. Gortzak;
  • de heer mr. S. (Sietze) Hepkema;
  • de heer jhr. D.R. (René) Hooft Graafland;
  • mevrouw prof. mr. E.M.L. (Lokke) Moerel;
  • de heer drs. R.M.S.M. (Roderick) Munsters.
Mevrouw Baarsma en de heer Hepkema hadden ook reeds zitting in de vorige Commissie onder voorzitterschap van Jaap van Manen.

In een recente brief aan de Tweede Kamer gaat de Minister in op een tweetal aanbevelingen die de Commissie Van Manen deed. Voor nadere informatie zie "lees meer".

1. Aanbeveling Commissie Van Manen: instelling van een permanente Monitoring Commissie met een getrapt systeem waarbij leden voor een bepaalde termijn op verschillende momenten aan- en aftreden.

  • De Minister heeft bij de recente benoeming niet gekozen voor zo'n getrapt systeem, maar de leden tegelijkertijd benoemd. Daarbij wordt aangehaald het voordeel dat alle leden op dezelfde voet beginnen en de Commissie een eigen profiel en stijl kan ontwikkelen.

2. Aanbeveling Commissie Van Manen: vastleggen dat de Code op regelmatige basis wordt geëvalueerd door de Commissie, zodat o.b.v. de bevindingen van de Commissie een verzoek van de schragende partijen tot actualisering van de Code kan volgen.

  • De Minister onderschrijft deze werkwijze en geeft aan dat dit op basis van het oorspronkelijke instellingsbesluit reeds mogelijk is. Hij zal de nieuwe Commissie ook attenderen op deze door de Commissie Van Manen beoogde invulling van de werkwijze.