VEUO ALV 2020
en Jaaroverzicht 2019/2020

In samenhang met de jaarlijkse ALV hebben wij weer de ontwikkelingen van de voorbijgegane periode in een handzaam overzicht uiteengezet voor onze leden. Dit overzicht geeft een goede indruk van de vele verschillende onderwerpen en activiteiten waar de VEUO zoal bij betrokken is.
We nodigen u daarom van harte uit dit overzicht te lezen!

Tegen het eind van de geschetste periode deed het Coronavirus (en daarmee de COVID situatie) haar intrede in Nederland. Daarmee kwam alles in een ander daglicht te staan en werden de prioriteiten letterlijk verlegd. Een van de belangrijkste initiatieven voor de VEUO van de afgelopen periode werd daarmee ook de Spoedwet Covid-19 voor de algemene vergadering. Gedurende het jaar waren de meest in het oog springende thema's de implementatie van de Aandeelhoudersrichtlijn (met regelingen over de beloning van bestuurders en commissarissen en materiƫle transacties), de eerste werkzaamheden van de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code, het SER diversiteitsadvies en het onderzoek van de Commissie Toekomst Accountancysector naar de kwaliteit van de accountantscontrole.

Daarbij waren er ook belangrijke onderliggende thema's en trends de verdere gedachtevorming over 'langetermijnwaardecreatie' en de maatregelen die Nederland (maar ook de EU) wil nemen om vitale vennootschappen te 'beschermen'.