Over VEUO

De VEUO behartigt de belangen van beursvennootschappen met een notering aan Euronext Amsterdam, met als voornaamste doel het bevorderen van een hoogwaardig en duurzaam klimaat voor deze vennootschappen in Nederland.
Daarbij staan de volgende thema's centraal:
  • Corporate governance (vennootschaps- en ondernemingsrecht, effectenrecht, beursregels etc.)
  • ESG (duurzaam ondernemen indachtig de impact van handelen op mens en milieu), zowel wat betreft verslaggevingsstandaarden alsmede de gevolgen van wetgeving en rechtspraak voor de rechtszekerheid in Nederland
  • Ontwikkelingen op accountancygebied; incl. externe verslaggeving
De VEUO houdt daarbij eveneens aandacht voor de noden en belangen van kleinere beursondernemingen. Het beursklimaat voor kleine ondernemingen raakt direct aan de aantrekkelijkheid van een beursnotering in het algemeen. Juist vanwege de verschillen in grootte van beursbedrijven is soms ruimte voor maatwerk vereist.