Geactualiseerde Corporate Governance Code gepubliceerd

Op 20 december 2022 is de geactualiseerde Corporate Governance Code door de voorzitter van de Monitoring Commissie, mevrouw mr. P.F.M. van der Meer Mohr, gepresenteerd aan minister Adriaansens en ook gepubliceerd op de website van de Monitoring Commissie. Tevens is het nieuwe monitoring rapport gepubliceerd over de naleving van de Code over boekjaar 2021.

Hieronder vindt u het persbericht van de VEUO naar aanleiding van de publicatie van de geactualiseerde Corporate Governance Code, de Code zelf en het monitoring rapport.