NBA praktijkhandreiking - VEUO reactie

Op 11 november 2022 heeft de NBA een herziening van de Handreiking 1118 over het optreden van de accountant op de algemene vergadering ter consultatie op haar website gepubliceerd. De herziene Handreiking zet de accountant aan tot het delen van meer informatie en observaties over de gecontroleerde onderneming met de AV, ook waar die informatie verder gaat dan de controlewerkzaamheden van de accountant.

De VEUO heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde Handreiking, omdat die de bevoegdheidsverdeling tussen enerzijds de accountant en anderzijds het bestuur en de RvC lijkt te doorkruisen, hetgeen tot praktische complicaties leidt. Hieronder kunt u de reactie
van de VEUO raadplegen.

Op 27 februari 2023 heeft de NBA de definitieve Handreiking 1118 gepubliceerd. Deze Handreiking is met ingang van boekjaar 2023 (en dus de AV in 2024) van toepassing.