VEUO reageert op Discussienotitie NBA over vertrouwelijkheid accountants

Eind 2023 heeft een NBA projectgroep een discussienotitie uitgebracht over de vertrouwelijkheid van de externe accountant. Gezocht wordt naar een balans tussen enerzijds
de wens tot meer transparantie vanuit het maatschappelijk verkeer en anderzijds het belang van de gecontroleerde organisatie bij vertrouwelijkheid door de accountant.

De VEUO heeft in haar reactie benadrukt dat de accountant zijn of haar rol het best kan vervullen als sprake is van een open en constructieve dialoog met de te controleren onderneming. Vertrouwelijkheid faciliteert die dialoog.
De gehele VEUO reactie kunt u hier raadplegen.
De overige reacties op de consultatie kunt u op de NBA website raadplegen.