Behandeling wetsvoorstel implementatie herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn in Eerste Kamer verder na zomerreces

Hoewel de beoogde deadline voor implementatie van de herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn 10 juni 2019 was, is het wetsvoorstel nog niet in werking getreden, maar in behandeling bij de Eerste Kamer.

28 juni 2019 verscheen er een Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer waarin de minister voor Rechtsbescherming diverse vragen adresseert zoals eerder door de leden van de Eerste Kamer gesteld. Op 2 juli 2019 heeft de Eerste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid aangegeven behoefte te hebben aan een tweede ronde waarin ze nadere vragen kunnen stellen naar aanleiding van deze Memorie van Antwoord. De inbreng van deze vragen is geagendeerd voor na het zomerreces van de Kamer (namelijk 10 september 2019).