VEUO reageert op consultatie
inzake Diversiteitsregeling

Eind april 2020 is het Voorontwerp wetsvoorstel inzake 'Diversiteit in de top' en de bijbehorende consultatie gepubliceerd. Dit voorstel bevat een nadere uitwerking van het in september 2019 gepubliceerde SER advies.

De VEUO onderkent én ondersteunt het belang van diversiteit volledig; in de reactie op de consultatie heeft de VEUO echter wel een aantal voor de praktijk relevante kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop de ontwerpregeling nu is vorm gegeven. Zo wordt er bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor:
  • de werking van het ingroeiquotum bij one tier boards;
  • de onduidelijkheid omtrent de verhoging van het 30% quotum naar 'ten minste 1/3e', in samenhang met de bijbehorende 'afrondingsregeling' die veelal in een nog hogere quotum resulteert;
  • de wenselijkheid om 'grote' groepsmaatschappijen binnen het concern van een beursonderneming uit te zonderen van de verplichting om zelf (naast de concernleiding) ambitieuze streefcijfers te moeten stellen indien de moedermaatschappij al een beleid voor de gehele organisatie heeft;
  • de wenselijkheid om de rapportageverplichtingen die op vennootschappen worden gelegd over de naleving van de doelstellingen zoveel mogelijk via één kanaal te faciliteren; het voorstel lijkt nu namelijk nog te voorzien in twee separate rapportagelijnen.

De VEUO reactie op de consultatie over dit voorstel kunt u hier raadplegen. Deze reactie, en de overige reacties, op de consultatie kunnen ook hier worden geraadpleegd.