250 dagen bedenktijd voorstel aangenomen in Eerste Kamer; inwerkingtreding 1 mei 2021

Op 23 maart 2021 is het wetsvoorstel inzake de wettelijke bedenktijd voor beursvennootschappen aangenomen in de Eerste Kamer. Daarmee is de laatste stap in het parlementaire proces afgerond en zal het voorstel per 1 mei 2021 in werking treden.

De bedenktijd heeft als doel het bestuur van een beursvennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging van de belangen van de onderneming en haar stakeholders in de volgende situaties:
  • a) Agenderingsverzoek: in geval van een verzoek van aandeelhouder(s) om benoeming, schorsing of ontslag van een of meer bestuurders/commissarissen of een statutenwijziging die daar betrekking op heeft, welk verzoek volgens het bestuur wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap (bijvoorbeeld omdat de strategie wezenlijk wordt aangetast).
  • b) Vijandig bod: In geval van een vijandig bod op de aandelen van de vennootschap, welk bod volgens het bestuur wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap.
Indien de bedenktijd wordt ingeroepen, heeft dat tot gevolg dat de bevoegdheid van de AVA
tot benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders/commissarissen of een statutenwijziging die daarop ziet, gedurende (maximaal) 250 dagen wordt opgeschort.