VEUO activiteiten

De VEUO verricht uiteenlopende activiteiten
voor haar leden. Enerzijds gericht op informatieverstrekking, en anderzijds op behartiging van de belangen van de leden richting externe partijen.

Dat gebeurt op veel verschillende manieren.
Leden worden periodiek op de hoogte gebracht van relevante ontwikkelingen. Dat gebeurt onder andere via wetgevingsoverzichten en update berichten. Wanneer een onderwerp zich daarvoor leent, worden er bijeenkomsten georganiseerd. Om de belangen van leden in brede zin te behartigen en ontwikkelingen waar nodig te beïnvloeden of zelfs in gang te zetten, is er nauw contact met andere belangrijke stakeholders op corporate governance gebied. Zoals bijv. de relevante ministeries, Kamerleden, de AFM, Monitoring Commissie, Euronext, VNO-NCW, de NBA, Eumedion, VEB etc.