Consultatie Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Op 16 februari is, ter consultatie, het concept wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie gepubliceerd. Het doel van het wetsvoorstel is het creëren van een bevoegdheid voor de Minister van Economische Zaken om vanuit het perspectief van de openbare orde en nationale veiligheid ongewenste zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verbieden.


Belangrijke reden was onder meer dat het niet meer vanzelfsprekend is dat de investeringen in de Nederlandse telecommunicatiesector vooral afkomstig zijn van partijen die investeren op bedrijfseconomische gronden. Door de verschuivende economische machtsverhoudingen in de wereld wordt de kans groter dat overnames mede worden ingegeven door geopolitieke motieven. Dit kan gevaren meebrengen zowel vanuit het perspectief van de nationale veiligheid als vanuit het perspectief van de openbare orde, aldus het consultatiedocument. De reactie van de VEUO op dit voorstel kunt u hieronder raadplegen.