Minister voornemens AVA Spoedwet voorzieningen niet eerder dan 1 augustus 2021 te laten vervallen

De minister voor Rechtsbescherming heeft aangekondigd voornemens te zijn de AVA spoedwetgeving niet eerder dan per 1 augustus 2021 te laten vervallen.

Omdat de wet zelf slechts voorziet in steeds een verlenging van twee maanden, zal verlenging zelf wel steeds in periodes van twee maanden moeten plaatsvinden. Het verlengingsbesluit voor de verlenging tot 1 juni treft u hier aan.

De minister heeft aangegeven tegemoet te willen komen aan de wens van de praktijk om voor een langere periode dan 2 maanden duidelijkheid te krijgen. In de toelichting bij voormeld besluit staat daarover het volgende vermeld:
"In verband met de komende periode waarin veel vergaderingen bij rechtspersonen plaatsvinden en gelet op het feit dat deze vergaderingen voorbereidingstijd nodig hebben, is het voornemen om de voorzieningen die in paragraaf 4 zijn neergelegd op zijn vroegst pas per
1 augustus 2021 te laten vervallen.
Dit komt tegemoet aan een in de praktijk breed levende wens om in deze bijzondere situatie voor langere termijn duidelijkheid te hebben over de geldingsduur van de Tijdelijke wet."