• Het bestuur
  • Jan Nooitgedagt
  • Robin Hoytema van Konijnenburg
  • Harm-Jan de Kluiver
  • Sven Dumoulin
  • Sietze Hepkema
  • Peter Wakkie
  • Myrtle Grondhuis

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 bestuursleden en een adjunct secretaris.