• Jan Nooitgedagt

Jan Nooitgedagt

Jan Nooitgedagt | voorzitter
President-commissaris TMG N.V. (Telegraaf Media Groep), President-commissaris PostNL N.V.,
commissaris Coöperatieve Rabobank U.A.,

Vice-President-commissaris BNG N.V. (Bank Nederlandse Gemeenten), Voorzitter bestuur Stichting Nyenrode, Voorzitter bestuur Stichting Aandelenbeheer BAM Groep, Lid bestuur Fiep Westendorp Foundation, Voorzitter bestuur Kas Bank Stichting Administratiekantoor Aandelen, Lid bestuur Stichting Beschermingspreferente Aandelen Fugro, Lid Commissie Financiële Verslaggeving en Accountancy AFM,
Lid Audit Commissie Ministerie van Veiligheid en Justitie, Lid Commissie Governance Risk en Compliance NBA, Lid Commissie Ethiek voor Accountants in Business NBA.