Doelstelling

Behartiging van de belangen van beursgenoteerde ondernemingen staat centraal bij de VEUO. De basis voor de missie van de VEUO is de overtuiging dat beursgenoteerde ondernemingen belangrijk zijn voor Nederland en meer in het bijzonder de Nederlandse economie en beleggers. De belangen van deze ondernemingen verdienen het daarom om nadrukkelijk over het voetlicht te worden gebracht.

Beursgenoteerde ondernemingen vertegenwoordigen hoge standaarden met betrekking tot de kwaliteit van de mensen, de producten en governance daarvan. Op al deze fronten vormen zij een kweekvijver voor het talent van de toekomst.

Een goed beursklimaat en een goed functionerende beurs zijn voor Nederland van grote waarde. Om dat te kunnen waarborgen, moet de regelgeving voor beursgenoteerde ondernemingen praktisch en hanteerbaar blijven. Het behoud van een gezond en vrij ondernemingsklimaat, het bevorderen van een goede dialoog tussen ondernemingsbestuur en aandeelhouders en het pro-actief inspelen op nieuwe wet- en regelgeving zijn daarom ook enkele van de thema's die de VEUO hoog op de agenda heeft staan.