• Over VEUO

Over VEUO

De VEUO behartigt de belangen van beursgenoteerde ondernemingen die zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het doel van de VEUO is bij te dragen aan een geordende en goed functionerende kapitaalmarkt waarin beursgenoteerde ondernemingen bloeien en tot hun recht kunnen komen. Daarom staat de VEUO in nauw contact met de diverse spelers op het veld waarin de beursgenoteerde ondernemingen opereren, zoals nationale en internationale regelgevers, toezichthouders, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Denk hierbij aan de ministeries van Veiligheid en Justitie, Financiën en Economische Zaken, leden van de Eerste en Tweede Kamer, de AFM, de Monitoring Commissie, Euronext en VNO-NCW.
 
Zie graag lees meer hieronder voor nadere informatie.


Voorts heeft de VEUO in 2002 het initiatief genomen - met haar Franse zusterorganisatie ANSA - tot de oprichting van EuropeanIssuers, dat de belangen behartigt van Europese beursgenoteerde ondernemingen in relatie tot de Europese regelgevers en toezichthouders.

In het verlengde daarvan spant de VEUO zich in om te lobbyen zodat bezwaarlijke wet- en regelgeving zoveel mogelijk wordt aangepast aan de behoeften van de praktijk. Daarnaast bestaat er veel aandacht voor de informatievoorziening richting onze leden. Leden worden actief op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen voor beursondernemingen, zowel in regelgevend als praktisch opzicht. Wanneer onderwerpen daarom vragen, worden er ook bijeenkomsten georganiseerd.

Met regelmaat ontvangen VEUO leden uitgebreide updates met een uiteenzetting van de (komende) ontwikkelingen op wetgevend terrein. Maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de meer praktische do's en don'ts, bijvoorbeeld waar het nieuwe guidance van de AFM betreft. Qua wetgeving kan onder meer gedacht worden aan het Huis voor Klokkenluiders, het voorstel inzake afwikkeling van Massaschade claims, de m/v-diversiteitsregeling etc. Maar uiteraard ook Europese wetgeving zoals de nieuwe Marktmisbruikregels, de Transparantierichtlijn, de Aandeelhoudersrichtlijn etc. Een en ander mondt regelmatig uit in update-mails en -notities waarin een en ander zo handzaam mogelijk wordt samengevat.