Wetsontwerp digitale algemene vergadering in consultatie (versie 1) - gewijzigd op 14/2-2023 in VEUO reageert op consultatie digitale algemene vergadering (versie 2)

Op 7 december 2022 is het wetsontwerp digitale algemene vergadering in consultatie gegaan.
Het wetsontwerp voorziet in de mogelijkheid een volledig digitale of hybride algemene vergadering te organiseren.

Aan het organiseren van een digitale algemene vergadering worden een aantal eisen gesteld.
Zo moet hiervoor een grondslag worden opgenomen in de statuten, moeten aandeelhouders kunnen worden geïdentificeerd, moeten zij het stemrecht kunnen uitoefenen en moeten zij middels een tweezijdig audiovisueel middel kunnen deelnemen aan de beraadslaging. De consultatie loopt tot 6 februari 2023.

Hieraan gerelateerd is dat de Minister van Rechtsbescherming op 5 december 2022 heeft aangekondigd dat de AVA Spoedwet, die tijdens de coronapandemie voorzag in de mogelijkheid een virtuele vergadering te organiseren, in principe op 1 februari 2023 zal komen te vervallen. Alleen indien vóór 1 februari 2023 zou blijken van een ingrijpende wijziging van de omstandigheden wat betreft het coronavirus, kan alsnog tot een verlenging worden besloten.