AVA Spoedwet voorzieningen verlengd tot 1 december 2021

Op 28 september 2021 is een nieuw verlengingsbesluit in werking getreden. Op basis daarvan is de werking van de voorzieningen onder de Spoedwet verlengd tot in ieder geval
1 december 2021. Dit is het 8e verlengingsbesluit sinds de invoering van de Spoedwet in 2020.

Dit stelt beursondernemingen in staat om een volledig virtuele aandeelhoudersvergadering
te organiseren. Toen het Corona virus opdook, heeft de VEUO zeer aangedrongen op deze spoedwetgeving en daarover intensief overleg gevoerd met andere organisaties om consensus
te bereiken over de uitgangspunten ervan.