Rapport inzake monitoring Code over boekjaar 2019 gepubliceerd

Op 14 december 2020 heeft de Monitoring Commissie, onder voorzitterschap van Pauline
van der Meer Mohr, haar rapport over boekjaar 2019 gepubliceerd. In dit rapport
doet de Commissie verslag van haar monitoringactiviteiten.
Het bijbehorende persbericht, evenals het onderliggende nalevingsonderzoek, kunt u
hier raadplegen.

Met inachtneming van de bevindingen uit dit monitoring onderzoek heeft de Commissie aangekondigd zich in de komende monitoring periode te willen richten op:
  • Verdere verdieping ten aanzien van de thema's: langetermijnwaardecreatie, stakeholderdialoog, de rol van aandeelhouders en diversiteit.
  • De kwaliteit van toelichting en motiveringen bij afwijking, omdat dit naar de mening van de Commissie cruciaal is voor betekenisvolle monitoring.
  • Het verkennen van mogelijkheden voor verdere aanscherping van de onderzoeksmethodiek.
  • Het vergroten van participatie aan het nalevingsonderzoek door vennootschappen met enkel een notering in het buitenland.
  • Onderzoek naar de kwaliteit van verslagen van de raad van commissarissen en commissies van de raad van commissarissen.